PORADY > FORMALNOŚCI ŚLUBNE >


JESTEŚ W STREFIE • Ślub cywilny
  Ślub cywilny jest, to prawne usankcjonowanie związku małżeńskiego. Zawierany jest on w...

 • Ślub kościelny
  Ślub kościelny nie jest uznawany przez polskie prawo. Należy oprócz niego wziąć ślub...

 • Ślub konkordatowy
  Od lipca 1998 roku (po podpisaniu ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską)...

 • Protokół Przedmałżeński
  Protokół przedmałżeński jest spisywany na około 3 miesiące przed ślubem. Na pytania w nim...

 • Intercyza
  Zawarcie małżeństwa wywołuje skutki również w sferze majątkowej. Stosunki majątkowe...